De Liberale Vrouwen

De Vereniging van Liberale Vrouwen is een koepel van plaatselijke sociaal-culturele liberale vrouwenafdelingen. De vereniging werd opgericht in 1972 als de Sociaal-Culturele Vereniging van Vlaamse Liberale Vrouwen door Simone Claes-Van Waes. Daarmee is de geschiedenis van de vereniging van Liberale Vrouwen vrij recent alhoewel heel wat lokale liberale vrouwenverenigingen een lange en rijke traditie kennen in het sociaal-culturele leven in Vlaanderen (sommigen bestaan reeds sedert de 19de eeuw).

In 1975 werd de Sociaal-Culturele vereniging van Vlaamse Liberale Vrouwen erkend in het kader van het decreet van 4 juli 1975 betreffende het sociaal-cultureel vormingswerk voor volwassenen in verenigingsverband. Momenteel is de vereniging erkend door het decreet van 4 april 2003 [1]betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk en telt nu 104 erkende plaatselijke afdelingen. De vereniging is lid van de Nederlandstalige Vrouwenraad.

De vereniging van Liberale Vrouwen positioneert zich als feministisch en liberaal en brengt dit in de praktijk door zowel nationaal als plaatselijk sociale en culturele activiteiten te organiseren met als doel een ruime en diverse groep vrouwen gelijke kansen te geven (empowerment).

Samen met het Liberaal Archief maakten de Liberale Vrouwen de tentoonstelling “Help u zelve”[2]. [3]De ondertitel is “ontvoogding en emancipatie uit liberaal perspectief”. Zij gaat over hoe onze liberale organisaties “hulp”, “geven” en “leren” altijd hebben ingevuld vanuit een niet-betuttelende, wel-bevrijdende visie gericht op zelfontwikkeling – maw anderen helpen om in staat te zijn zichzelf te helpen. De tentoonstelling maakt op op subtiele wijze komaf met het vooroordeel dat liberalen niet sociaal zouden zijn, en toont integendeel hoe vanzelfsprekend de wortels van iedere sociale ontwikkeling uit het liberalisme stammen. De tentoonstelling brengt belangrijk liberaal erfgoed samen onder de noemer “Help u zelve”. De Liberale Vrouwen zijn de initiatiefnemers van de jaarlijkse Week van de Vrije Smaak waar zij het icononische beeld van Lady Liberty aan koppelen.

Verander je leefomgeving samen met de Libellen